Berap 2020-2
portal

Home

Bijlagen

Voortgangsrapportage Projecten

In de voortgangsrapportage projecten wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Deze rapporatage geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.

Op de site van de voortgangsrapportage projecten vindt u bollengrafieken. Deze bollengrafieken van het vorige en actuele rapportagemoment geven een visueel beeld van het verloop van risicoprofiel van het project. In de toelichting wordt beknopt uitgelegd waardoor de veranderingen worden veroorzaakt. Tot slot wordt inhoudelijke informatie gegeven over de rode direct actie vereisende risico’s indien deze zich voordoen.

Doen zich afwijkingen voor op beleid of financiën, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld. U kunt de voortgangsrapportage benaderen via deze link .

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25