Berap 2020-2
portal

Financiën

Financieel overzicht Berap 2020-2

Financieel overzicht Berap 2020-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2020-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Let op: indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld).

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

1.1.1

Vrijwilligersorganisaties

-18.500

1.3.1

THINK op school

         -127.000

1.3.1

Ketenaanpak gezond gewicht

          -77.000

1.3.1

Subsidie Iedereen moet kunnen meedoen met (social)media

           20.000

- Dekking vanuit bijdrage ZonMW

          -20.000

1.3.2

Onderwijsachterstandenbeleid

        145.827

- Ten gunste van budget onderwijsachterstandenbeleid 2021 - 2022

        -145.827

1.3.2

Vrijval budget peuterwerk

        -317.000

1.3.2

Formatie team leerplicht - RMC

           50.000

1.3.2

Leerlingenvervoer

         152.000

1.3.3

Procesbegeleiding brede verkenningen onderwijshuisvesting

           74.000

1.3.3

Aanvullend huurbudget De Twijn

           48.150

- Dekking vanuit huurinkomsten

          -48.150

Subtotaal programma 1. Samenleving

        -263.500

2.1.3

Vrijval budget maatwerkvoorzieningen Wmo

       -1.014.000

2.2.1

Expertisepunt Social Return on Investment

           83.700

- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel

          -83.700

2.2.1

Vrijval budget compensatie cao - lonen WSW

        -284.000

2.2.1

Tiem / Wsw-dienstverlening

135.000

- Dekking vanuit risicoreserve Tiem

-135.000

2.3.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.3.1 naar doel 8.1.1; accountantskosten RSJ

           -15.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

       -1.313.000

3.2.1

Training 'Grip op verwardheid'

           12.050

- Dekking vanuit bijdrage ZonMW

         -12.050

3.2.1

Doorontwikkeling taskforce EPA

          84.150

- Dekking vanuit bijdrage ZonMW

         -84.150

3.3.2

Vrijval budget beschermd wonen

     -1.250.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

     -1.250.000

4.1.1

Vrijval budget programma 4. Inkomen

         -377.500

4.1.2

Vrijval budget programma 4. Inkomen

         -200.000

4.1.3

Individuele inkomenstoeslag

          250.000

4.3.2

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank
(huur)

           45.000

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank (kapitaallasten)

-45.000

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank

         -765.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

        -1.092.500

5.2.1

BIZ binnenstad

          285.000

5.3.1

Cultuur

           20.000

5.3.1

Democratie en Statenzaal

          125.000

- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel

        -125.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

          305.000

6.1.1

Energieonderzoeken Spoorzone

          100.000

6.1.1

Investeren in groei / NOVI

           75.000

6.1.2

Transformatie Oosterenk

          100.000

- Dekking vanuit budget Ruimtelijke Plannen

         -100.000

6.1.2

Krediet Bouw- Ruimtelijke initiatieven VRG

          858.000

- Dekking vanuit anterieure overeenkomsten

         -858.000

6.1.2

Faciliterende projecten

347.600

- Ten gunste van reguliere kredietenadministratie

-347.600

6.1.4

Beeldengroep Joan Derk van der Capellen tot den Pol

           20.000

6.2.1

Woonimpuls

           75.000

6.2.1

Anterieure overeenkomst Wijthmen

        294.000

- Dekking vanuit anterieure overeenkomst

        -294.000

6.2.1

Faciliterende projecten

2.592.000

- Ten gunste van reguliere kredietenadministratie

-2.592.000

6.3.1

N340 (VRI-kasten Nieuwleusenerdijk)

          170.500

- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel 

         -170.500

6.3.2

Zero Emissie Stadslogistiek

          70.000

- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel

          -70.000

6.4.4

Interreg-project Catch

         -23.000

- Ten gunste van budget Spoorzone

           23.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

      270.000

7.1.1

Herinrichting Stinspark: Van Voorst tot Verder!

           32.000

7.1.2

Overheveling budget conserveren kunstwerken

           90.000

- Dekking vanuit zelfde krediet, onderdeel Twistvlietbrug

         -90.000

7.1.2

Vrijval budget hydro unit

          -112.000

7.1.3

Besteding vanuit bomenfonds

           35.819

- Dekking vanuit krediet bomenfonds

          -35.819

7.1.4

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank
(huur)

          45.000

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank (kapitaallasten)

-45.000

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank

        765.000

7.1.4

Uitbreiding carillon Peperbus

           20.000

- Dekking vanuit bijdrage Rotaryclub Zwolle

          -20.000

7.1.4

Verkoop vastgoed (Zwartewaterallee 6/8)

        -586.000

7.1.4

Statenzaalcomplex (Diezerstraat 80)

80.000

- Ten gunste van krediet Statenzaalcomplex

-80.000

7.1.4

Samenvoegen kredieten ANNO

    7.389.500

- Ten gunste van krediet 'Verbouwing ANNO - Melkmarkt 41'

      -7.389.500

7.2.1

Ondermijnende criminaliteit

          50.000

7.2.4

Verkeersveiligheidsmaatregelen Wipstrikkerallee

         200.000

- Dekking vanuit bijdrage provincie

        -200.000

7.3.1

Afval

        345.000

- Dekking vanuit bijdrage voorziening Afval

         -345.000

7.3.2

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP)

         87.135

- Dekking vanuit bijdrage voorziening Riolering

         -87.135

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

         149.000

8.1.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.3.1 naar doel 8.1.1; accountantskosten RSJ

        15.000

8.1.2

Vrijval budget oud-wethouders

      -150.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

      -135.000

9.1.1

Huisvesting Sociale Wijkteams

          110.000

9.1.1

Huisvesting Sociale Wijkteams

          40.000

9.1.1

Opleidingsbudget

       -662.000

- Ten gunste van opleidingsbudget 2021

         662.000

9.1.3

Windows 10

         50.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

          200.000

10.1.1

Dividend

        147.000

10.1.1

Opbrengst OZB

         -290.000

10.1.1

Fonds bovenwijks

           75.000

10.1.1

Vrijval concernstelposten

      -2.200.000

10.1.1

Mutaties externe rente en reservemutatie

           10.000

10.1.1

Dekking vanuit coronamiddelen (reserve incidentele bestedingen)

-395.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

      -2.653.000

Totaal

-5.783.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25