Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Zwolle is een prachtige stad, met een rijke historie en een perspectiefvolle toekomst. De stad zet een volgende stap in stedelijke groei. Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad zoals Zwolle doen het goed. Zwolle is een ondernemende en levendige stad met een gezonde en vitale economische structuur. Als stad werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle om onze positie als economische topregio te behouden en te versterken.

We zijn een sociale en inclusieve stad en zien werkgelegenheid als belangrijke factor om daar ook aan bij te dragen. Het hebben van werk draagt bij aan het levensgeluk en is belangrijk voor de zelfredzaamheid van burgers. Als gemeente werken we aan de juiste randvoorwaarden waarbinnen ondernemers de ruimte hebben om te groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen, goede dienstverlening aan ondernemers en werken binnen de regio samen met onderwijs, bedrijfsleven en medeoverheden aan een Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor de economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde, beschikbare en wendbare werknemers en werkgevers. Bij het realiseren van de doelen van de Human Capital Agenda spelen de topinnovatiecentra een belangrijke rol.

Het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad, waarbinnen de creatieve economie en starters & startups een groeiende rol spelen in het creëren van dynamiek in de stad. Zwolle is één van de cultuurregio’s en biedt het podium aan vele initiatieven vanuit de kunst en cultuur. Festivals en evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de culturele activiteiten van de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles draagt bij aan de aantrekkingskracht van de stad voor inwoners, ondernemers, studenten en toeristische bezoekers.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie, bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatadaptatie, energie en de transitie naar een circulaire economie.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2020-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Bedrag

5.2.1

BIZ binnenstad

           285.000

5.3.1

Cultuur

             20.000

5.3.1

Democratie en Statenzaal

           125.000

- Dekking vanuit bijdrage provincie Overijssel

          -125.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

           305.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25