Berap 2020-2
portal

Welkom op de website van de Berap 2020-2 van de gemeente Zwolle.

Als onderdeel van de beleidscyclus van de gemeente Zwolle, wordt normaal gesproken tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2020. De Berap 2020-2 gaat over de stand van zaken tot 1 september.

Voor vragen over de Berap 2020-2 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 9 oktober 2020.

  • Hier vindt u een samenvatting van de informatie uit de Berap 2020-2.

  • Binnen het onderdeel ‘domeinen’ vindt u de beschrijvingen van de doelen en activiteiten zoals ook gepresenteerd in de Begroting 2020. Daarnaast vindt u de toelichtingen op de afwijkingen die worden gerapporteerd als onderdeel van deze Berap, zowel inhoudelijk als financieel.

  • Hier vindt u de financiële samenvatting van de Berap. Dit overzicht kan ook gebruikt worden als inhoudsopgave; via de doelen in het overzicht kunt u navigeren naar de toelichtingen op de afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25