Berap 2020-2
portal

Doelenboom

Programma's

Alle domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

Programma

Doel 1.1.1 Sociaal kapitaal

Doelen

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

Doelen

Doel 1.3.1 Opvoeden

Doelen

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

Doelen

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

Doelen

Beschrijving programma 2. Inwonersondersteuning

Programma

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Beschrijving programma 3. Opvang en bescherming

Programma

Doel 3.2.1 Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast

Doelen

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

Doelen

Beschrijving programma 4. Inkomen

Programma

Doel 4.1.1 Inkomen en armoede

Doelen

Doel 4.1.2 Collectieve zorgverzekering

Doelen

Doel 4.1.3 Individuele toeslagen

Doelen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

Doelen

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.4 Erfgoed

Doelen

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

Doelen

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Programma

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

Doelen

Doel 6.3.3 Parkeren

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaat

Doelen

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Programma

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Doelen

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doelen

Doel 7.2.1 Sociale veiligheid

Doelen

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doelen

Doel 7.3.1 Grondstoffen

Doelen

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma

Doel 8.1.1 Raad

Doelen

Doel 8.1.2 College

Doelen

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Beschrijving programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25