Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening

In het programma Bestuur en dienstverlening gaat het om de wijze waarop de stad wordt bestuurd en hoe de relatie met de inwoners wordt vormgegeven.
Wat betreft Bestuur (ambitie 8.1) gaat dit programma over de manier waarop sturing geven wordt aan beleid. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de bestuursorganen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ook vormt de burgemeester een apart bestuursorgaan dat vooral belast is met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid opgenomen onder ambitie 7.2. In dit programma gaat het met name om bestuursstijl; de inhoudelijke focus komt tot uitdrukking in de overige programma's en de ondersteuning van het bestuur in programma 9. Bedrijfsvoering.

Wat betreft inwonerszaken (ambitie 8.2) gaat het vooral over de diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt. De overige vormen van dienstverlening zijn veelal integraal onderdeel van de inhoudelijke doelen en zijn daarom opgenomen in de overige programma’s.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2020-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Bedrag

8.1.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.3.1 naar doel 8.1.1; accountantskosten RSJ

           15.000

8.1.2

Vrijval budget oud-wethouders

         -150.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

           -135.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25