Berap 2020-2
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 4.1.3 We bestrijden financiële risico’s door het verstrekken van individuele toeslagen op wettelijke basis

De Participatiewet regelt niet alleen het verstrekken van bijstandsuitkeringen, maar kent ook individuele toeslagen. Met het verstrekken van wettelijk toegestane toeslagen willen we armoede, sociaal isolement en schulden voorkomen en de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners bevorderen.
Er is een individuele inkomenstoeslag voor wie langdurig van een laag inkomen leeft. Langdurig van een laag inkomen leven betekent dat het steeds moeilijker wordt om te kunnen reserveren bijvoorbeeld om duurzame gebruiksgoederen te kunnen vervangen. Vaak is er geen enkel reserveringspotje meer. Met de individuele inkomenstoeslag zijn huishoudens zelf weer in staat om te reserveren.
Ook biedt de Participatiewet de mogelijkheid van een individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen zodat jongeren met een medische beperking de mogelijkheid krijgen om een studie te volgen waarmee ze hun kansen op een baan vergroten.

Criteria

We bestrijden financiële risico’s door het verstrekken van individuele toeslagen, zodanig dat:

  • De toeslagen verstrekt worden conform de wettelijke bepalingen.
  • Inwoners die langer dan 3 jaar van een inkomen op of onder de Zwolse armoedegrens leven in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven. (individuele inkomenstoeslag).
  • Studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen een inkomensaanvullling ontvangen. (individuele studietoeslag).
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de toeslagen.

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Individuele inkomenstoeslag

Aanvullende uitgaven€ 250.000

We zien dat de groei van de doelgroep voor de individuele inkomenstoeslag slechts licht afvlakt in 2019. Ook het gebruik van de regeling vlakt slechts licht af. Aangezien het hier een regeling betreft voor een groep mensen die langdurig van een laag inkomen afhankelijk zijn, is het verloop in de groep niet hoog en zal het gebruik naar verwachting op hetzelfde niveau blijven. We verwachten daarom vanaf 2020 structureel € 250.000 meer nodig te hebben voor deze open einderegeling. Het effect voor de jaren 2021 en later zit verwerkt in de Begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25