Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

De taken voor de stad komen in uitvoering in de programma's 1 tot en met 8. In programma 9 geven wij vorm aan onze beleidsvoornemens op het gebied van bedrijfsvoering. De ambities voor en vanuit de stad zijn hierbij leidend en wij werken conform de voorschriften van het BBV.

Centraal in de manier waarop wij werken staan de volgende vier principes:
1. We werken opgavegericht.
2. We zijn gastvrij en maken het mogelijk.
3. We zijn een professioneel partner.
4. We zijn vernieuwend.

Op basis van deze vier principes, vertaald en verder uitgewerkt in onze Zwolse "Op Koers", kunnen wij goed toegerust ons werk uitvoeren in 2020.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2020-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Bedrag

9.1.1

Huisvesting Sociale Wijkteams

          110.000

9.1.1

Huisvesting Sociale Wijkteams

            40.000

9.1.1

Opleidingsbudget

         -662.000

- Ten gunste van opleidingsbudget 2021

          662.000

9.1.3

Windows 10

            50.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

          200.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25